- Et talstærkt team

Nyhedsbreve

Revisionsaktieselskabet Ib Rohde har nu indgået aftale med firmaet Penneo

  • Underskriv regnskaber mv. digitalt
  • NemID
  • CPR-validering
  • Tids- og ressource besparende
Se hele nyhedsbrevet her

Det offentlige ejerregister er klar til registreringer

  • Hvad betyder indførelsen af ejerregistret for din virksomhed?
  • Hvad kan du og din virksomhed bruge Det Offentlige Ejerregister til?
  • Hvad skal din virksomhed være opmærksom på?
  • Hvordan foretages registreringer i ejerregistret?
  • Ejerbog - Erhvervsstyrelsen stiller IT-værktøj til rådighed
Se hele nyhedsbrevet her