Revisionsaktieselskabet Ib Rohde er et alsidigt revisionsfirma, der assisterer en bred vifte af firmaer fra mange brancher. Vi udfører opgaver inden for revision, regnskabs- og skattemæssig assistance, budgettering og økonomisk rådgivning. Desuden er vi virksomhedernes nære samtalepartner om alt inden for virksomhedsledelse. Det er særligt de mindre og mellemstore virksomheder i det midtjyske område, vi henvender os til, og en stor del af kunderne er aktie- og anpartsselskaber.

Rådgivning i øjenhøjde
For os er det en æressag at yde rådgivning i øjenhøjde. Vi er bevidste om at forklare selv komplicerede problemstillinger, både for folk med kendskab til regnskab og økonomiske forhold, men i høj grad også for kunder, der ønsker at blive bedre klædt på i disse forhold. Det er vigtigt for os at skabe tryghed og tillid hos kunden.

Vi lægger stor vægt på et nært, personligt samarbejde med vore kunder, så vi kan tage hensyn til den enkeltes ønsker og behov, og vi fungerer ofte som sparringspartnere for ledelsen.

Vi er medlem af Revisorgruppen MidtVest - ni selvstændige revisionsfirmaer fordelt over det meste af Jylland, som tilsammen udgør et talstærkt team. Vi er i gruppen mere end 100 medarbejdere heraf over 50 registrerede revisorer og andre specialister, som servicerer kunder i alle størrelser og fra alle brancher.

Vi kender vores kunder
Hos Revisionsaktieselskabet Ib Rohde er vi 4 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte. Herudover samarbejder vi tæt med flere selvstændige erhvervsservicevirksomheder.  For os er det vigtigt, at vi kan bevare den tætte kontakt til vore kunder. Vi skal kunne sætte ansigt på hinanden. Vi tror på, at mindre og mellemstore virksomheder har brug for den nærværende rådgivning og sparring, som vi som mindre revisionsfirma har mulighed for at tilbyde.

Når vi arbejder for dig, ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at sortere i mængden af informationer indenfor revision og regnskab, så du kun skal forholde dig til de emner, som har relevans for dig og din virksomhed.

Historien
Firmaet begyndte i Kjellerup i 1976 under navnet Kjeld Kappel & Co., hvor Ib Rohde var kompagnon fra 1986 til 1995. I 1995 overtog Ib Rohde selskabet og ændrede navnet til det nuværende - Revisionsaktieselskabet Ib Rohde. Heinrich Bornhøft blev kompagnon i 2007, fratrådte i 2020 og i dag drives selskabet 100% af Ib Rohde.

Revisor Ib Rohde