Virksomhedsrådgivning – beslutningsstøtte

Mange års erfaring fra et tæt samspil med og rådgivning for mange virksomhedsledere samt løbende efteruddannelse har bevirket, at et af vore væsentlige arbejdsområder er virksomhedsrådgivning.

Vi lægger stor vægt på et nært personligt samarbejde med vore kunder, hvor der tages hensyn til den enkeltes ønsker og behov. Vi fungerer ofte som sparringspartnere for ledelsen.

Vi besidder værktøjer og en viden, som kan beskrive de økonomiske og skattemæssige konsekvenser af planlagte handlinger.

Vor rådgivning omfatter bl.a. følgende områder:

  • Økonomi
  • Finansiering
  • Skat
  • Generationsskifte
  • Køb og salg af virksomhed
  • Selskabsomdannelse
  • Rekonstruktion.

Revisor Ib Rohde