Få lagt et realistisk budget

At lægge et realistisk budget er en vigtig del af det, at drive en sund virksomhed. Vi har stor erfaring med udarbejdelse af budgetter, som på en overskuelig måde kan beskrive forventningerne til fremtiden. Budgetter kan være en stor hjælp, når der drives virksomhed. Med et godt udarbejdet budget kan man få en ide om, hvorvidt det kan lade sige gøre at leve af sin ide og om en investering er rentabel.

Et budget er et godt redskab, hvis du vil finde ud af, hvor stort et kapitalbehov du har for at kunne etablere og drive din virksomhed.

Vi udarbejder følgende budgetter:

  • Etableringsbudget
  • Driftsbudget
  • Likviditetsbudget

Udarbejdelsen af budgetter sker i et nært samarbejde med kunden, idet budgetterne netop udtrykker kundens forventninger til fremtiden. En væsentlig del af budgetterne er den tekstmæssige beskrivelse, hvor vi gør meget ud af at beskrive forudsætningerne samt den sammenfattede konklusion på materialet.

Rådgivning ved opstart eller overtagelse af virksomhed sker ofte i tæt samarbejde med erhvervskontorerne, således at de to første rådgivningstimer er helt uden udgift for kunden.