Vi reviderer regnskaber

Selskaber har som udgangspunkt revisionspligt. Men Folketinget har af flere omgange lempet reglerne, og i dag kan mange mindre virksomheder fravælge revision (læs om betingelserne her), hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan ved stiftelsen fravælge revision af årsrapporten, hvis det vurderes at regnskabet det første regnskabsår ikke overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Revision skal ikke nødvendigvis betragtes som et onde, da vores arbejde kan skabe en merværdi for virksomheden, idet en god revision gør, at regnskabslæser har større tillid til at dit regnskab er uden fejl. Ved revision indestår vi som revisorer, for alle de oplysninger, som står i regnskabet. Derved får man en klar og objektiv vurdering af regnskabet.

Selvom det er frivilligt for virksomheder, der opfylder ovennævnte regel, at få selskabet revideret ved regnskabsårets slutning, kan det sommetider være en god idé, at få en gennemgang af regnskabet udført af en uvildig professionel. I forbindelse med kreditgivning kan det være et element, som kan være med til at trække i den rigtige retning.

Vores revision af årsrapporten tager udgangspunkt i en kvalitetsstyringsmanual, hvor vi sikrer et nøje planlagt og effektivt revisionsarbejde. Vi følger hele tiden med i udviklingen på området og er løbende på efteruddannelse, så vores viden tilpasses ændringer i lovgivningen og praksis. Vi vil være kendt for et højt kvalitetsniveau i overensstemmelse med god tidssvarende revisionsskik.

Som revisor kontrolleres kvaliteten af vores arbejde med jævne mellemrum, såvel internt som af Revisortilsynet under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Så når vi siger, at vores revision holder et højt niveau, så er det ikke blot vores egne ord.