Få overblikket gennem et solidt udarbejdet regnskab

Vi hjælper dig gerne med at lave dit regnskab. Et højt fagligt niveau sikrer, at de årsrapporter vi udarbejder er i overensstemmelse med lovgivningen, gældende regnskabsvejledninger og selvfølgelig god regnskabsskik. Samtidig sørger vi for, at dit regnskab præsenteres overskueligt og informativt, så det giver et godt overblik over din virksomheds situation.

Du skal bruge et regnskab for til dels at vide, hvordan det økonomisk går for virksomheden, og til dels for at kunne indberette korrekt til SKAT. Det kan have økonomiske konsekvenser ikke at indberette rigtige tal til skattemyndighederne, men det kan også have store effekter på en virksomheds ve og vel ikke at have styr på, hvordan virksomheden drives. Vi udarbejder et regnskab baseret på det materiale, bilag og oplysninger, vi får fra dig som kunde.

I forbindelse med årsrapportudarbejdelsen rådgiver vi om skatteforhold, således at den pågældende skattelovgivning anvendes optimalt.

Hos Revisionsaktieselskabet Ib Rohde laver vi årsregnskaber samt perioderegnskaber for blandt andet aktieselskaber, anpartsselskaber, personlige virksomheder, interessentskaber, selvejende institutioner og foreninger.