3 vigtige nyheder for selskaber og deres ejere

Ulovlige aktionærlån
Erhvervsstyrelsen har med øjeblikkelig virkning pålagt landets revisorer at indberette de ulovlige lån, som de ser hos deres kunder, og det endda uden at måtte fortælle kunderne om indberetningen. Læs mere her.

Ændring af selskabsselvangivelsen
Den hidtidige bagatelgrænse for at indberette detaljerede oplysninger om kontrollerede transaktioner ophæves. Det betyder, at alle virksomheder fra og med indkomståret 2019 skal sikre en fuldstændig indberetning af samtlige kontrollerede transaktioner. Hvis dette ikke sker rettidigt, vil det udløse bøder. Læs mere her.

Skærpede regler for reelle ejere
Årlig undersøgelsespligt og øget risiko for tvangsopløsning.
Der er indført supplerende regler for selskabers oplysninger om reelle ejere. De nye regler træder i kraft den 10. januar 2020. Læs mere her.

I er velkommen til at kontakte os, såfremt der måtte være spørgsmål.

Kommentarer til denne post er lukket.