Den nye ferielov og overgangen til denne

Den 1. september 2020 får vi en nye ferielov i Danmark, som betyder, at vi optjener og afholder vores ferie på en anden måde end nu dag.

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Der gælder dog en overgangsordning fra den 1. september 2019.

I dag har vi det, der kaldes “forskudt ferie”: Vi sparer ferie sammen gennem et helt kalenderår, og så kan vi holde den opsparede ferie fra den 1. maj året efter.

Den nye ferielov ændrer dette, så vi i stedet kan holde vores ferie i takt med, at vi sparer den op. Det er især en fordel for dem, der er nye på arbejdsmarkedet, fordi de ikke længere behøver at vente i op mod 16 måneder på at kunne holde ferie med løn.

Dette rejser dog en del spørgsmål, særligt med hensyn til overgangen til den nye lov.

Læs mere om den nye ferielov og specielt overgangen til denne ved at klikke her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kommentarer til denne post er lukket.