Husk dit cvr-nummer på din hjemmeside og i din autosignatur

Virksomheder skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på virksomhedens hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nummer.

 

Når du driver din virksomhed, er der en lang række regler du skal overholde.

Reglerne fremgår af selskabsloven og bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

En af de mere simple – men meget oversete – regler er, at du på både forretningspapirer, e-mails og på din hjemmeside, skal angive dit selskabs navn, CVR-nummer og hjemsted.

Manglende overholdelse af denne simple regel kan medføre en bøde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kommentarer til denne post er lukket.